TANEC pro děti

Dětská taneční a pohybová průprava je vedena hravou formou. Rozvíjí dětskou fantazii a kreativitu. Cvičení jsou doplněna hudbou - učíme se pohybovat v souladu s ní, cítit rytmus, vnímat prostor a ostatní tanečníky. Součástí hodin je i zpěv, recitace, řízená improvizace. Zároveň je kladen důraz na správné držení těla. Cvičení tak připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj. V rámci hodin je podporována komunikace a sociální cítění ve skupině.


Odborné cíle pro mladší žáky

Cílem je taneční a pohybová výchova, která vede k propojení fyzického a psychického růstu dětské osobnosti. Rozvoj elementární taneční techniky a tanečního projevu žáků.
Podněcování tělesné citlivosti a vedení žáků ke správnému držení těla, vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa. Rozvoj hudebního cítění žáků. Podněcování citlivosti na přesnou reakci na změnu tempa, rytmu, melodie a dynamiky.

 • se zdokonalí ve správném způsobu držení těla
  dítě se naučí a zdokonalí běh, poskoky, výskoky na místě, chůzi

 • vnímá pohyb po prostoru – vnímání středu, stran, nahoře, dole

 • reaguje na rychlost hudby – střídání dynamiky – pomalu, rychle

 • základní rytmická cvičení

 • procvičí obratnost a pohyblivost různými cviky

 • dovede uvolnit tělo v leže na zádech

 • dovede volně dýchat

 • říkadla doprovází pohybem

 • účastní se jednoduchých pohybových a tanečních her se zpěvem

 • pohybem vyjádří různá charakteristická zvířátka a pohádkové postavy

 • dítě zvládá řízenou improvizaci na hudbu


Odborné cíle pro starší žáky

V těchto hodinách pokračujeme s rozvíjením předchozích dovedností. Nadále využíváme představ a motivací k provedení pohybu a klademe větší nároky na technicky správné provedení pohybu. Pokud mají žáci zájem nacvičujeme choreografie, se kterými přibližně jednou za dva roky vystupujeme v divadle.

Lekce vede: Eva
Ceník služebRozvrh lekcí studia