Horní ret: 150 Kč
Obočí: 180 Kč
Obočí + barva: 290 Kč
Obočí + horní ret: 280 Kč
Tváře: 190 Kč
Brada: 150 Kč
Podpaží 350 Kč
Nosní dírky: 150 Kč
Komplet: ret, tváře, obočí: 500 Kč.
Celý obličej: obočí, ret, tváře a brada: 650 Kč